PARETS

Forrem parets amb diferents tipus de lames.
Lama continua.
Lama amb combinació amb fusta.
Dissenys de Visplay.