TARIMES EXTERIORS

Fabriquem i col·loquem tot tipus de tarimes per exterior.
Poden ser de fusta o de Profi Deck.